top of page

CSEC TLP 2

CSEC koristi TLP 2 protokol u skladu sa "FIRST Standards definition and usage" uputstvima.

TLP:RED

TLP:RED oznaka podrazumijeva da je dijeljeni materijal samo namijenjen primaocu i da bilo kakvo drugo dijeljenje nije dozvoljeno.

TLP:AMBER

TLP:AMBER oznaka podrazumijeva da je materijal moguće dijeliti ograničeno, samo u slučaju kada je to neophodno unutar organizacije i njenih konstituenata/klijenata.

TLP:AMBER+STRICT

TLP:AMBER+STRICT oznaka ograničava dijeljenje unutar organizacije za razliku od TLP:AMBER gdje se informacije mogu dijeliti i sa konstituentima/klijentima.

TLP:GREEN oznaka predstavlja ograničeno dijeljenje informacije ali ona može biti podijeljena sa cijelom zajednicom primaoca. Ova vrsta informacija ne bi trebalo da se dijeli
putem javno dostupnih sredstava komunikacije.

TLP:GREEN

TLP:CLEAR

TLP:WHITE oznaka predstavlja informacije koje mogu biti dijeljenje javno i ne postoji ograničenje na njihovo dijeljenje.

bottom of page