top of page

Naša misija

Misija CSEC-a je da se pozicionira kao neutralna, 'go-to' tačka za sistematski odgovor na cyber incidente u Bosni i Hercegovini kako bi se podržao razvoj i unapređenje cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini. CSEC će također ojačavati komunikaciju između aktera u oblasti cyber sigurnosti i drugih CSIRT timova u regionu.

Naša vizija

Vizija CSEC-a je „Siguran i bezbjedan cyber prostor u Bosni i Hercegovini za sve.''

Naša priča

Cyber Security Excellence Centre (CSEC) osnovan je, kao dio Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, radi jačanja cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Kao dio CSEC-a, bit će uspostavljen akademski i održiv tim za odgovor na incidente u cyber sigurnosti (CSIRT). Uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, CSEC podržavaju i DCAF i OSCE kako bi se poboljšala cyber sigurnost na Zapadnom Balkanu.

Bosna i Hercegovina se nalazi u nepovoljnom položaju jer je posljednja zemlja zapadnog Balkana u kojoj ne postoji funkcionalni i sveobuhvatni CSIRT. Time su BiH, njena vlada, ekonomija i građani izloženi cyber rizicima u mjeri koja može ugroziti potencijalne koristi digitalizacije za privredu i društvo, a država je izloženija zloćudnim vanjskim utjecajima u cyber domeni. 

CSEC će premostiti ovaj jaz i u roku od dvije godine od svog osnivanja služiti kao CSIRT posljednje instance u BiH sa zadatkom aktivnog i efikasnog odgovora na incidente cyber sigurnosti. Akademski začetak CSEC-a pruža mogućnost kombiniranja stručnosti i iskustva, izgradnje veza sa privatnim sektorom i u konačnici podržavanje razvoja radne snage u cyber sigurnosti u BiH.
 

Naš tim

bottom of page